Friday, February 23, 2007

Would you know my name?

Have to recommend two new blogs. First of all the incredible blog of Plura (the singer of Eldkvarn), which I have read from the start (thanks to Magnus), and first thought was some kind of joke. But it is quickly developing to become one of Sweden’s best and most hilarious blogs.

Secondly we have American DeTocqueville, which I expect to be very insightful (and funny) when it comes to American foreign policy.

Check’em out!

* * *

The Oscars are on Sunday, imagine if Al Gore wins it and then declares that he is going to run for President. That primary race will start to burn (and speed up global waring?).

* * *

And today is a tough day. My thoughts are with you, Jytte.

Labels: , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kanske intressant för dig:
www.frokensnoflinga.blogspot.com

Ny blog, verkar bli amerikansk politk.

23/2/07 21:26  
Anonymous Lisa said...

Hej Eric!
Jag läste en artikel du tillsammans med s.studenternas förbundsstyrele hade skrivit, och jag måste säga att det var sällan jag blev så förbannad.Artikeln handlade om abort. Nu tror du säkert att jag är kristdemokrat eller abortmotståndare, men det är helt fel. Jag är aktiv i ett helt annat parti, men skriver till dig enbart som privatperson.
Jag är feminist. Jag står bakom Sveriges abortlag till 100%.
Jag tycker att det är självklart att utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige.Vad var det då jag reagerade på, undrar du säkert nu. Jo, det var meningen"I kvällstidningarna berättar kvinnor om hur de "tvingats" till abort.Vad f-n har det med resten av argumenten i texten att göra?
Ska dessa kvinnor hålla käft om sina erfarenheter och bita ihop för annars underblåser de abortfientliga strömningar? Hur lågt i tak ska vi ha? Får man ens skriva om de vidriga tvångsaborterna i Kina, eller är man abortmotståndare då?
Eric, som socialdemokrat är du säkert medveten om könsmaktsordningen i samhället.
När kvinnor pressas och tvingas till saker på alla andra områden, är det då så svårt att föreställa sig att de även kan bli tvingade till abort trots att de inte vill?
Abort är en jätteviktig rättighet, men vi får aldrig glömma för vems skull den finns.
INTE för att männen ska slippa använda kondom eller för att de inte vill att en påbörjad graviditet ska fortsätta.
INTE för att samhället vill slippa unga och/eller ensamstående mammor.
Utan ENBART för de ofrivilligt gravida kvinnornas skulll.
Om du inte tror på att det finns kvinnor som "tvingats" till abort, ibland med hot om våld tycker jag att du kan kolla med kvinnojourerna.Jag har själv varit aktiv på ett kvinnohus, och vet att till kvinnohusen kommer varje år gravida kvinnor som var rädda för våld från mannen efter att de vägrat göra abort då han ville det. Du kan också läsa på www.familjeliv.se eller www.gjortabort.se så ser du kvinnor berätta om hur de pressats/tvingats till abort för att någon annan ville det.
Långt ifrån alla kvinnor som gjort abort mår dåligt.
De som mår dåligt är oftast just de som gjorde abort efter påtryckningar från någon annan.
Längre ner i artikeln står det:
Det medför mycket onödigt lidande att inte låta den enskilda själv bestämma om hon vill ha barn.
Just precis!
Men det gäller åt BÅDA hållen.
Jag förstår inte varför det skulle vara så svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt?
Precis som kvinnor både kan pressas till att bära slöja och inte bära slöja, till att ha sex och att inte ha sex så kan de också både pressas till att göra abort och inte göra abort.
Så varför ska inte kvinnor som verkligen upplevt sig bli tvingade till abort få berätta om sina upplevelser i kvällstidningarna?
Med tanke på socialdemokraternas mörka förflutna(jag vet,alla partier,mitt med har ett mörkt förflutet)med tvångssteriliseringar och tvångsaborter så blir meningen jag reagerade på i eran text extra malplacerad. Ska de som tvingades till sterilisering och/eller abort under tidigare deccennier också hålla tyst i fortsättningen för att inte underblåsa abortfientliga strömningar? Det tycker inte jag.
I grund och botten är det här bara två sidor av samma mynt.
Någon annan tror att de har rätt/vill ta sig rätten att bestämma över den gravida kvinnans kropp både när de vill hindra henne från och tvinga henne till att göra abort.
Med Bästa Hälsningar:Lisa Parland.

24/2/07 18:20  
Blogger Eric Sundström said...

Lisa:
Jag vet inte vilken artikel du hänvisar till, jag har inte skrivit en artikel i egenskap av S-student på ett par år. Du skriver själv att du kontaktar mig som privatperson och därför föreslår jag att du mejlar mig istället.
Mvh
Eric

27/2/07 14:16  

Post a Comment

<< Home