Monday, December 12, 2005

Moddisarna och arbetslösheten

Har du också hört en borgare säga att det finns minst en miljon arbetslösa i Sverige? Om du undrar hur de räknar kan du läsa mer här.

2 Comments:

Blogger Håkan said...

Håller med om att modsen räknar fel. Men det gör du också. Sverige och Kanada är de enda länderna som inte räknar in studenter som sökt arbete i arbetslöshetsstatistiken. SCB har börjat särredovisa dessa siffror för att kunna åstadkomma en jämförelse med andra länder. Och följer man bara ILO-konventionen är den svenska arbetslösheten inte så låg som ditt parti säger.

Om man gör ett seriöst försök att beräkna arbetslösheten utifrån definitionen människor som kan (och vill) arbeta men av olika anledningar inte gör det brukar man landa i runt 10 procent. Men även sådana beräkningar är förstås omgärdade av olika definitionsproblem.

Slutsatsen blir hur som helst att regeringen underskattar arbetslösheten, medan moderaterna överskattar den.

Ett annat, mer objektivt sätt att mäta problemets omfattning är att titta på SCB:s siffror av hur många människor i arbetsför ålder som försörjs av olika offentliga bidrags- eller socialförsäkringssystem. Då ländar man på en dryg miljon s k helårsekvivalenter, av ca fem miljoner i arbetsför ålder. Vad den siffran säger är bl a att antalet människor som till någon del försörjs av det allmänna är mycket högre än en miljon, eftersom två personer med a-kassa i ett halvår i statistiken räknas som en "helårsperson". Det går inte att med automatik hävda att denna miljon "helårsmänniskor" till stor eller liten del består av fuskare, men problemet finns där lik förbannat.

13/12/05 10:43  
Blogger Eric Sundström said...

Hur mycket högre blir arbetslösheten om man räknar in studenter som sökt arbete? Leijonborg talade om en dryg procentenhet under miniturnén i Skåne, det låter mycket!?

19/12/05 10:57  

Post a Comment

<< Home