Friday, January 20, 2006

Partiledardebatten och 250 miljarder

Störde mig på en sak i partiledardebatten; Reinfeldt kom för billigt undan när han lekte "ny moderat som inte vill sänka skatten så mycket." Födelsedagsbarnet Göran Persson har rätt när han använder siffran 250 miljarder, läs mer här.

3 Comments:

Blogger Håkan said...

Billigt var ordet. Själv använde jag "intellektuellt ohederligt".

21/1/06 13:52  
Anonymous C. L. K. Aqurette said...

Ingen har lagt fram ett förslag om skattesänkning på 250 miljarder, så varför diskutera det? Rimligare vore väl att prata om Persson och Nuders uttalade ambition att höja skattetrycket med 10 procent.

22/1/06 17:54  
Blogger Eric Sundström said...

Jag tycker att citaten jag anger visar att det är hederligt att använda siffran 250 miljarder. Vad gäller (m) så handlar det om ett nyligen fattat stämmobeslut.

Därför kan och bör vi diskutera detta: borgerlighetens gemensamma förslag är att sänka skatten med drygt 50 miljarder det första året, och att sedan jobba sig ned till OECD-nivån. Den ambitionen tycker jag att väljarna ska känna till.

22/1/06 20:50  

Post a Comment

<< Home