Thursday, March 02, 2006

Celebrate the World Cup…

…fight sexual slavery! As I have been saying before, loads of good initiatives are coming from the Party of European Socialists right now. So, why not sign this electronic post card to President Barroso right away, and show your support for strong actions against the terrible trafficking of women that will occur during the World Cup in Germany. Go on, do it now!

1 Comments:

Blogger Jonas Morian said...

Den svenska debatten, i den mån det ens förekommer någon, om prostitution blir ofta ganska ensidig. Slavhandelsargumentet kommer ständigt upp, trots att ingen försvarar det. Jag tror att det behövs en ordentlig diskussion om prostitution, där fler aspekter kommer fram än vad som normalt "tillåts" i den svenska debatten. Ett första försök finns här.

3/3/06 09:10  

Post a Comment

<< Home