Friday, March 03, 2006

En artikel om Littorin...

...och vad som har hänt den senaste veckan med "mejlgate", karikatyrer, "hemliga" valplaner, etc etc, finns nu på aip.nu. Och: karikatyren här publiceras med vänligt tillstånd av Länstidningen Östersund. Trevlig läsning!

P.S. Skolminister Ibbe har fått ett pris som han ska vara mycket stolt över. Priset visar att (s)kolpolitiken har många dimensioner som får för lite uppmärksamhet. Grattis Ibbe!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home