Friday, February 03, 2006

That’s a Friday: Nyrup and Cash…

Been extremely busy all day but went to a press conference and had lunch with Poul Nyrup Rasmussen; I will have to share some thoughts about that later. Now I have to run off and try to win over a friend of mine on the squash-court, and then I have tickets for the opening night of “Walk the line”. So: more on all this later, happy Friday!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

1. Lita inte blint på allt som står i tidningen, även om det gäller nyhetsplats i en välkänd och traditionstyngd tidning. 2. Att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen varnar för att moderaterna och borgerligheten vill skapa en låglönemarknad är ingen illvillig tolkning. Det räcker att läsa innantill.

hmm, en motsägelse. Om man skall tolka dig så skall man: läsa innantill, men lita inte blint på allt som står i tidningen

6/2/06 16:53  
Blogger Eric Sundström said...

jag ser inte motsägelsen: det är bra att läsa mycket (gärna innnantill), men man ska inte lita blint på allt man läser. Inte ens på aip.nu. Det låter väl vettigt... :-)

6/2/06 17:43  

Post a Comment

<< Home