Wednesday, June 01, 2005

Kortis om NEEderländerna

Efter att helt kort ha läst en del olika analyser av holländarnas NEE börjar den bilden som jag fruktade att växa fram: Det holländska nejet anses bero på att holländarna är missnöjda med att betala mest per capita till EU; att de ekonomiska spelreglerna är det viktigaste; att utvidgningen hotar det traditionellt "holländska" (allt från träskor till rätten till en holk) samt naturligtvis ett allmänt missnöje med regeringen och oron över globaliseringen/att jobben försvinner. Alltså: I Frankrike fäller den socialistiska vänstern avgörandet genom att rösta nej eftersom de vill ha en starkare, social konstitution. I Nederländerna kan nejet komma att tolkas som ett nej till just ett mer omfattande EU (tydligt medlemskapsperspektiv för Ukraina, västra Balkan och Turkiet, starkare social dimension, mer "federalism" etc etc). Den franska vänsterdrömmen om att omförhandla konstitutionen går om intet, liksom alla de framsteg som den nya konstitutionen hade inneburit. Visst, Europa måste vakna upp och förankra unionen ordentligt bland dess medborgare. Men en ur vänstersynpunkt bättre och tydligare konstitution hade kunnat bli ett första steg på just den vägen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home