Monday, August 22, 2005

Fp:s landsmöte gav skratt och hopp

Folkpartiets landsmöte gav mig hopp om att borgarna håller på att göra bort sig igen. Landsmötet bekräftade också en känsla jag fick redan i Almedalen: den här högerpakten är inte särskilt imponerande, ingen av partiledarna är särskilt inspirerande, det politiska innehållet är inte särskilt nytt eller sammanhållet. Det nya är möjligen att borgerligheten är något mer samspelt och att vårt kära socialdemokratiska parti måste förstå att första halvlek har börjat. Mina tankar om vem som kan bli "fuskminister" i en borgerlig regering hittar du på AiP:s hemsida.

2 Comments:

Anonymous Henrik Gustafsson said...

Folkpartiets utspel om krav på ministrar med ytterst smala portföljer är minst sagt förbryllande.

Tidigere i somras var det en "Östersjöminister", nu är det tydligen en "fuskminister" som mam vill ha.

Vad som krävs är i stället former av sektorsintegration där samarbete sker mellan berörda myndigheter. Det gäller både Östersjön och olika former av fusk
med socialförsäkringar och diverse bidrag.

Folkpartiets utspel är ren symbolpolitik. De går sällan i särskilt liberal politisk anda.

Rojas ratade förslag om offentligt drivna banker som skulle ge räntefria lån till boende i resurssvaga bostadsområden är tydlig selektiv särartspolitk.

Riktade offentliga åtgärder som syftar till att "hjälpa fattiga" tenderar ofta att motverka sitt syfte. En rad internationella studier vidar att det är länder med generella välfärdslösningar, likt de Nordiska länderna, som uppvisar de minsta fattigdomsklyftorna.

Jag törs inte tänka på som kan tänkas sippra ut från docent Rojas ekonomisk-politiska laboratorium vid en eventuell borgerlig valseger 2006......

Det enda vi kan säga med säkerhet är att det kommer komma mera anti-liberla testballonger från folkpartiet. Så går det i ett parti som förlorat sin egentliga partiorganisation och uppenbarligen verkar styras av bunkergänget i partihögkvarteret på Drottninggatan.

23/8/05 13:15  
Blogger Eric Sundström said...

Håller med Henrik, det övergripande sektorsargumentet är tungt och det borde jag ha inkluderat i krönikan. Jag hörde Rojas på radio imorse och det var bara konstiga floskler om att de arbetslösa behöver mer hjälp, inte mindre. Vem som förespråkar det senare förblev oklart...

23/8/05 15:03  

Post a Comment

<< Home