Thursday, November 09, 2006

USA: The Senate as well!

Last nigth in DC, writing my last articles for AiP from here in Jim’s living room. AND: CNN just announces that Jim Webb has won Virginia. This has been a fantastic election for progressives (more here).

3 Comments:

Anonymous Lisa Pettersson said...

And the victory is complete! Förresten, du har fått mail från mig =)

9/11/06 12:55  
Anonymous PEG said...

Tro inte att du ska få ägna dig åt nöjen resten av tiden… Ut och jobba me dig! :-)

10/11/06 09:09  
Blogger Eric Sundström said...

jag har slitit hårt här, du får läsa alla artiklar i AiP på måndag, eftersom du är en trogen prenumerant! :-)

10/11/06 09:18  

Post a Comment

<< Home