Monday, August 22, 2005

Fler som ifrågasätter Minister of Cheating!

Precis när jag hade publicerat min krönika om folkpartiets fuskminister ramlar jag över följande pressmeddelande, som också ifrågasätter Leijonborgs "Minister of Cheating":

Pressmeddelande Synskadades Riksförbund

Den borgerliga alliansen säljer ut utsatta grupper

Vad kan vi förvänta oss vid en borgerlig valseger? Nu pågår dragkampen kring sänkta ersättningsnivåer i sjukförsäkringen och hur stora skattesänkningarna ska bli. Svaren verkar dröja, då försämringsivern verkar vara olika inom partierna. För dem som är beroende av sjukförsäkringen för sin ekonomiska trygghet och för dem som är beroende av olika välfärdsinsatser, blir det en otrygg väntan inför valet.

En färsk undersökning som genomförts av Handu, Handikappolitiska Utredningsinstitutet, visar bland annat att drygt 60% av Synskadades Riksförbunds medlemmar har en årsinkomst som understiger 160 000/år. Anledningen är att bara hälften av dem i yrkesverksam ålder har ett arbete och av dessa är heltidssysselsättningen endast 13%. Skälen är diskriminerande attityder på arbetsmarknaden och att många av hälsoskäl inte klarar arbetsmarknadens krav. Våra medlemmar pekas nu ut som fuskare och ska därmed få känna av ett fattigliv.
Synskadade tvingas nu även konstatera att välfärdspolitiken håller på att urholkas. Högre avgifter för en färdtjänst som blir allt sämre, höjda vård- och omsorgsavgifter för en service som blir alltmer inskränkt och merkostnader på grund av en otillgänglig varu- och tjänstesektor, är några exempel. Detta tror den borgerliga alliansen att man löser med skattesänkningar. Nonsens! Ett par extra hundralappar i plånboken för den som därmed kommer att få betala sitt stöd- och omsorgsbehov själv, kan hålla sig för skratt.

Det talas om att inrätta "fuskministrar" och andra insatser som främjar ett framväxande angiverisamhälle. Hör synskadade till bovarna?

Jag hör redan ekot av motargumenten från antivälfärdskandidaterna. "Men de som är verkligt sjuka.......". Men var finns politiken och mediautspelen som löser synskadades sysselsättningsproblem, en välfärdspolitik som ger oss likvärdiga levnadsvillkor och hur de som inte klarar kraven på arbetsmarknaden ska överleva?

Vår kritik kommer att kvarstå tills vi fått våra frågetecken uträtade.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home