Thursday, June 09, 2005

DN-debatt idag: Mot tre terminer?

Imorgon börjar S-studenters kongress och det räcker med ett tvåsiffrigt tal för att räkna timmarna tills jag avgår och Magda tillträder. Skönt och ledsamt på samma gång. Utbildningspolitik är dock något som jag med glädje kommer fortsätter att hålla koll på och en intressant fråga lyfts idag av finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz i en artikel på DN-debatt.

Inom S-studenter delar vi artikelns huvudtes: Sommarlovet på högskolorna är väldigt långa, med fler sommarkurser (och på sikt ett system med tre terminer) kan lokalerna användas mer effektivt samtidigt som flexibiliteten för studenterna ökar. Därmed kan studenterna bli klara snabbare (om man vill), den långa sommarledigheten kan bli mer meningsfull (om man vill) och det är dessutom bra för samhällsekonomin.

Det finns tre hakar som måste beaktas (men som kan lösas ganska lätt): 1. Förändringen måste ske i överensstämmelse med harmoniseringen av den högre utbildningen i Europa (Bolognaprocessen). 2. Lärarna och högskolorna måste hänga med så att kvaliteten etc inte försämras. 3. Systemet får inte bli en ursäkt för att inte höja studiemedlen för landets studenter, en dyr men nödvändig reform. Ingela tar upp två av dessa hakar i artikeln (de två första), men som den kloka socialdemokrat hon är ger hon nog S-studenter stöd också vad gäller den tredje punkten. I stort: Bra jobbat, Ingela.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home