Sunday, June 05, 2005

Varning för EU:s minskande "soft power"

Kvällens Agenda och inslaget om EU och Turkiet tog upp en mycket viktig aspekt: Om EU nu går in i långvarig kris försämras unionens dragningskraft och den "soft power" som har gjort att länder i östra Europa reformeras på ett snabbt och vällovande sätt. Kommer reformtakten i Turkiet, Georgien och Ukraina att minska nu?

Mark Leonard (som jag har tjatat om tidigare) hävdar att en av EU:s allra främsta förtjänster är arbetssättet med kriterier som länderna sedan får sträva mot. Leonard illustrerar med myten om Tantalus som efter att ha förargat gudarna tvingades leva i ständig frestelse. Tantalus fick leva med vatten upp till hakan, men försökte han dricka rann vattnet undan. Härliga frukter hängde ovanför hans huvud, men när han skulle äta kom en vindpust och blåste grenen med frukt utom räckhåll. Tantalus var kung i Sipylus, ett område som ligger i det vi idag kallar... Turkiet, ett land som nu kämpar med att uppnå EU:s olika kriterier för medlemskap...

Och visst såg Calle Bildt obekväm utan när han först (med rätta) oroade sig över EU:s minskande "soft power", och sedan fick frågan om varför han partivänner i Tyskland och Storbritannien gärna fiskar röster i grumligt vatten med överdrifter om EU, utvidgningen och Turkiet. Att vara vänster och EU-vän kändes väldigt bra efter det inslaget och mina och Åsa Westlunds tankar om Europa efter non/nee kan du läsa här.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home