Monday, June 20, 2005

Expressen – knappast bäst

Ledarsidan i söndagens Expressen nådde nya bottennivåer (ledaren ”Knappast bäst”). Åtta diagram skulle leda i bevis att Sverige är ett medelmåttigt land. Tabellerna och ledaren går inte att finna på internet, vilket troligen beror på hur otroligt undermåliga och osakliga de är. Valet av de åtta variablerna motiveras inte, de är självfallet extremt godtyckligt valda vilket var ett måste för att uppfylla ledarens tes: ”[…] sammantaget ges bilden av ett land som är medelmåttigt i jämförelse med länder som vi för några decennier sedan överglänste”. Efter lite grävande tillsammans med en lika uppretad god vän måste följande kommentarer göras:

1. Grekland uppges ha flest läkare per innevånare, källan uppges vara OECD 2004 - trots att OECD:s senaste siffra för Grekland i deras Health Data är från 2001. Redan här börjar varningsklockorna ringa.
2. Sverige hamnar på tionde plats i kolumnen ”utbildningsgrad”, ett begrepp som inte definieras och som knappast avser andel forskarutbildade (här ligger Sverige högst).
3. Expressen väljer hela tiden de siffror som är mest ofördelaktiga för Sverige: Långa istället för korta räntor, svenska elevers kunskaper i matematik men inte vetenskap eller språkförståelse… Väldigt tendensiöst.
4. Expressen väljer naturligtvis också bort alla kategorier där Sverige gör extremt bra ifrån sig: FoU som andel av BNP (Sverige bäst), produktivitetstillväxt (tvåa efter Sydkorea) eller alla kända mått på livskvalitet (låg barnadödlighet, långt liv, god miljö etc).
5. En rad kända rapporter och jämförelser av olika länder nämns naturligtvis inte. Som World Economic Forums Global Competitiveness Report 2004-2005 (Sverige trea) eller FN:s Human Development Report (Sverige tvåa).

OECD:s rapport om Sverige, vilken kunde ha varit intressant då Expressen använder just OECD-statistik, kunde ha varit intressant då den även släpptes helt nyligen. Men slutsatsen stämmer inte med Expressens tes: ”For several decades, Sweden has ranked highly in most indicators of the quality of life. Its public health, educational attainment, employment rate and poverty level are among the best in the world”. Följaktligen nämns den inte.

Visst kan mycket bli bättre i Sverige, OECD-rapporten nämner bland annat att per capita-inkomsterna har halkat efter relativt sedan 1970-talet. Men Sverige är ett fantastiskt land som ska bli ännu bättre och vi ska inte tolerera osaklig, kampanjborgerlig svartmålning i syfte att uppnå ett regimskifte. Expressen, under min barndom en viktig tidning, har kvar den alltid läsvärde Mats Olsson som krönikör. Vad övrigt är, är slask-, snusk och kampanjjournalistik.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Läste att antalet nystartade företag var rekordhögt förra året (högst någonsin): nästan 42000 nya företag vilket är över 5 000 fler än 2003 (www.ITPS.se) - stackars Expressen. Det går ju bra för Sverige!

20/6/05 15:08  
Anonymous Anonymous said...

Eric,
som vanligt klokt och insiktsfullt på alla de sätt. Ett smashläge missar du dock. Du skriver "OECD-rapporten nämner bland annat att per capita-inkomsterna har halkat efter relativt sedan 1970-talet. " Och när tror vi att de största tappen har skett? De har som av en slump skett i slutet av sjuttiotalet och i början av nittiotalet. Och oturligt nog har det ju varit borgerliga regeringar de här perioderna.

Sanningen är inte bara att Sverige haft lägre tillväxt under de borgerliga regeringarna än under de socialdemokratiska, Sveriges glapp visavi OECD har varit nära dubbelt så stort under borgerliga regeringar som under socialdemokratiska regeringar sedan 1970. Hade vi sedan 1970 haft den usla tillväxt borgerliga regeringar i snitt åstadkommit hade varje svenskt hushåll haft i snitt drygt 10 000 kr mindre att röra sig med idag. Per månad. Så var det med borgarna och tillväxten. De kastar sten i glashus varje gång de yttrar sig om svensk tillväxt.

"Men vi vände utvecklingen från fritt fall" brukar borgarna slå ifrån sig. Och på det brukar den gode Ingvar Carlsson svara att "det är som om pyromanen tar åt sig äran för att han ringt brandkåren". Så rätt och så riktigt.

Och utöver dessa invändningar kan man också diskutera varför ett mått som premierar stora kostnader för sjukvård, låg medellivslängd m.m. är ett relevant mått på välstånd. Men det är en annan historia...

20/6/05 15:24  
Blogger Eric Sundström said...

Kloka synpunkter, kul med de tydliga siffrorna om nyföretagandet, oväntat höga med tanke på vad vi dagligen läser i Expressen och andra tidningar. Och ett Ingvar citat är aldrig fel.

21/6/05 11:25  
Anonymous Martin Tunström said...

Sverige kommer på förstaplats i global kreativitetsindex enligt ekonomen Richard Florida i boken "The fight of of the Creative Class". (Harper Business) Tre beståndsdelar används, talang, teknik och tolerans.
Källa: http://www.s-info.nu/region/show_news.asp?id=120&news=4897

Sverige är ett av de länder i världen där det är lättast att göra affärer. I en studie från Världsbanken placerar sig Sverige på en niondeplats vid en undersökning av 145 länder.
Källa: “Doing Business in 2005 – Removing Obstacles to Growth” från The World Bank, International Finance Corporation och Oxford University Press.

Sverige hamnar på tredje plats i världen räknat i antalet storföretag per invånare. Bara Schweiz och Hongkong har fler. I en intern EU-jämförelse ligger Sverige i topp. Bland listan på världens tusen högst värderade börsbolag finns 15 svenska företag. Vilket betyder att det finns 1,7 företagsjättar per miljon invånare i Sverige.
Källa: Svt.se - "Sverige har flest storföretag i EU", 040722.

28/6/05 13:04  

Post a Comment

<< Home